10 more Girls most popular in Chinese

These are photos of 10 more beauty girls in chinese

1. Jolly An


2. Cao XiWen


3. Coco Gu


4. Deng JiaJia


5. Dong WenSi


6. He ZuoYan


7. Kan Le


8. Li Qian


9. Liao JianLin


10. Liu Yun


11. Mo WanDan – famous Chinese model


12. Niu MengMeng


13. Paili Zhati – FREAKING GORGEOUS!


14. Peng XinYi


15. Qin Lan


16. Rao MingLi


17. Sherry Yang


18. Tang Yan


19. Wang XiWei – another gorgeous gal


20. Wonder Liu


21. Yang Mi – LOVE her features


22. Yang SanSan


23. Yuan Quan


24. Zhang JiaYi – simply beautiful


25. Zhang Li


26. Zhang ZiLin – miss world 2007, you probably already know


27. Zhao LiYin


28. Zhang Fan


29. Zhang ZiXuan


30. Zhang Ming
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Total Pageviews